Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej OK, rozumiem

Script galerii

Tworzenie dynamicznych stron internetowych z zastosowaniem JavaScript, jQuery, Ajax. Dowiedz się jak to zrobić, znajdź rozwiązania swoich problemów.

Script galerii

Post 15.07.2018, 23:43:57

Witam ,
Posiadam script galerii , który tworzy swój link kiedy kliknę w któreś zdjęcie . Czy istnieje możliwość żeby ktoś kto zna js pomógł mi przerobić ten script a właściwie chodzi mi o to żeby po wyjściu z galerii (wciskając krzyżyk zamknięcia ) pozostawał link ?id=1, czy ?id=2 . W czym jest problem ? Otóż tłumaczę galerię pobieram z bazy i czytam z linku galeria.php/?id=1 $_GET em i ok .Wyświetla się wszystko fajnie ale jeśli wychodzę z galerii krzyżykiem żeby ją zamknąć ucina mi link i zostawia tylko galeria.php/

kod galerii
Kod: Zaznacz cały

/*lightGallery*/
!function(a,b){"function"==typeof define&&define.amd?define(["jquery"],function(a){return b(a)}):"object"==typeof exports?module.exports=b(require("jquery")):b(a.jQuery)}(this,function(a){!function(){"use strict";function b(b,d){if(this.el=b,this.$el=a(b),this.s=a.extend({},c,d),this.s.dynamic&&"undefined"!==this.s.dynamicEl&&this.s.dynamicEl.constructor===Array&&!this.s.dynamicEl.length)throw"When using dynamic mode, you must also define dynamicEl as an Array.";return this.modules={},this.lGalleryOn=!1,this.lgBusy=!1,this.hideBartimeout=!1,this.isTouch="ontouchstart"in document.documentElement,this.s.slideEndAnimatoin&&(this.s.hideControlOnEnd=!1),this.s.dynamic?this.$items=this.s.dynamicEl:"this"===this.s.selector?this.$items=this.$el:""!==this.s.selector?this.s.selectWithin?this.$items=a(this.s.selectWithin).find(this.s.selector):this.$items=this.$el.find(a(this.s.selector)):this.$items=this.$el.children(),this.$slide="",this.$outer="",this.init(),this}var c={mode:"lg-slide",cssEasing:"ease",easing:"linear",speed:600,height:"100%",width:"100%",addClass:"",startClass:"lg-start-zoom",backdropDuration:150,hideBarsDelay:6e3,useLeft:!1,closable:!0,loop:!0,escKey:!0,keyPress:!0,controls:!0,slideEndAnimatoin:!0,hideControlOnEnd:!1,mousewheel:!0,getCaptionFromTitleOrAlt:!0,appendSubHtmlTo:".lg-sub-html",subHtmlSelectorRelative:!1,preload:1,showAfterLoad:!0,selector:"",selectWithin:"",nextHtml:"",prevHtml:"",index:!1,iframeMaxWidth:"100%",download:!0,counter:!0,appendCounterTo:".lg-toolbar",swipeThreshold:50,enableSwipe:!0,enableDrag:!0,dynamic:!1,dynamicEl:[],galleryId:1};b.prototype.init=function(){var b=this;b.s.preload>b.$items.length&&(b.s.preload=b.$items.length);var c=window.location.hash;c.indexOf("lg="+this.s.galleryId)>0&&(b.index=parseInt(c.split("&slide=")[1],10),a("body").addClass("lg-from-hash"),a("body").hasClass("lg-on")||(setTimeout(function(){b.build(b.index)}),a("body").addClass("lg-on"))),b.s.dynamic?(b.$el.trigger("onBeforeOpen.lg"),b.index=b.s.index||0,a("body").hasClass("lg-on")||setTimeout(function(){b.build(b.index),a("body").addClass("lg-on")})):b.$items.on("click.lgcustom",function(c){try{c.preventDefault(),c.preventDefault()}catch(a){c.returnValue=!1}b.$el.trigger("onBeforeOpen.lg"),b.index=b.s.index||b.$items.index(this),a("body").hasClass("lg-on")||(b.build(b.index),a("?id=1").addClass("lg-on"))})},b.prototype.build=function(b){var c=this;c.structure(),a.each(a.fn.lightGallery.modules,function(b){c.modules[b]=new a.fn.lightGallery.modules[b](c.el)}),c.slide(b,!1,!1,!1),c.s.keyPress&&c.keyPress(),c.$items.length>1?(c.arrow(),setTimeout(function(){c.enableDrag(),c.enableSwipe()},50),c.s.mousewheel&&c.mousewheel()):c.$slide.on("click.lg",function(){c.$el.trigger("onSlideClick.lg")}),c.counter(),c.closeGallery(),c.$el.trigger("onAfterOpen.lg"),c.$outer.on("mousemove.lg click.lg touchstart.lg",function(){c.$outer.removeClass("lg-hide-items"),clearTimeout(c.hideBartimeout),c.hideBartimeout=setTimeout(function(){c.$outer.addClass("lg-hide-items")},c.s.hideBarsDelay)}),c.$outer.trigger("mousemove.lg")},b.prototype.structure=function(){var b,c="",d="",e=0,f="",g=this;for(a("body").append('<div class="lg-backdrop"></div>'),a(".lg-backdrop").css("transition-duration",this.s.backdropDuration+"ms"),e=0;e<this.$items.length;e++)c+='<div class="lg-item"></div>';if(this.s.controls&&this.$items.length>1&&(d='<div class="lg-actions"><button class="lg-prev lg-icon">'+this.s.prevHtml+'</button><button class="lg-next lg-icon">'+this.s.nextHtml+"</button></div>"),".lg-sub-html"===this.s.appendSubHtmlTo&&(f='<div class="lg-sub-html"></div>'),b='<div class="lg-outer '+this.s.addClass+" "+this.s.startClass+'"><div class="lg" style="width:'+this.s.width+"; height:"+this.s.height+'"><div class="lg-inner">'+c+'</div><div class="lg-toolbar lg-group"><span class="lg-close lg-icon"></span></div>'+d+f+"</div></div>",a("body").append(b),this.$outer=a(".lg-outer"),this.$slide=this.$outer.find(".lg-item"),this.s.useLeft?(this.$outer.addClass("lg-use-left"),this.s.mode="lg-slide"):this.$outer.addClass("lg-use-css3"),g.setTop(),a(window).on("resize.lg orientationchange.lg",function(){setTimeout(function(){g.setTop()},100)}),this.$slide.eq(this.index).addClass("lg-current"),this.doCss()?this.$outer.addClass("lg-css3"):(this.$outer.addClass("lg-css"),this.s.speed=0),this.$outer.addClass(this.s.mode),this.s.enableDrag&&this.$items.length>1&&this.$outer.addClass("lg-grab"),this.s.showAfterLoad&&this.$outer.addClass("lg-show-after-load"),this.doCss()){var h=this.$outer.find(".lg-inner");h.css("transition-timing-function",this.s.cssEasing),h.css("transition-duration",this.s.speed+"ms")}setTimeout(function(){a(".lg-backdrop").addClass("in")}),setTimeout(function(){g.$outer.addClass("lg-visible")},this.s.backdropDuration),this.s.download&&this.$outer.find(".lg-toolbar").append('<a id="lg-download" target="_blank" download class="lg-download lg-icon"></a>'),this.prevScrollTop=a(window).scrollTop()},b.prototype.setTop=function(){if("100%"!==this.s.height){var b=a(window).height(),c=(b-parseInt(this.s.height,10))/2,d=this.$outer.find(".lg");b>=parseInt(this.s.height,10)?d.css("top",c+"px"):d.css("top","0px")}},b.prototype.doCss=function(){var a=function(){var a=["transition","MozTransition","WebkitTransition","OTransition","msTransition","KhtmlTransition"],b=document.documentElement,c=0;for(c=0;c<a.length;c++)if(a[c]in b.style)return!0};return!!a()},b.prototype.isVideo=function(a,b){var c;if(c=this.s.dynamic?this.s.dynamicEl[b].html:this.$items.eq(b).attr("data-html"),!a)return c?{html5:!0}:(console.error("lightGallery :- data-src is not pvovided on slide item "+(b+1)+". Please make sure the selector property is properly configured. More info - http://sachinchoolur.github.io/lightGallery/demos/html-markup.html"),!1);var d=a.match(/\/\/(?:www\.)?youtu(?:\.be|be\.com)\/(?:watch\?v=|embed\/)?([a-z0-9\-\_\%]+)/i),e=a.match(/\/\/(?:www\.)?vimeo.com\/([0-9a-z\-_]+)/i),f=a.match(/\/\/(?:www\.)?dai.ly\/([0-9a-z\-_]+)/i),g=a.match(/\/\/(?:www\.)?(?:vk\.com|vkontakte\.ru)\/(?:video_ext\.php\?)(.*)/i);return d?{youtube:d}:e?{vimeo:e}:f?{dailymotion:f}:g?{vk:g}:void 0},b.prototype.counter=function(){this.s.counter&&a(this.s.appendCounterTo).append('<div id="lg-counter"><span id="lg-counter-current">'+(parseInt(this.index,10)+1)+'</span> / <span id="lg-counter-all">'+this.$items.length+"</span></div>")},b.prototype.addHtml=function(b){var c,d,e=null;if(this.s.dynamic?this.s.dynamicEl[b].subHtmlUrl?c=this.s.dynamicEl[b].subHtmlUrl:e=this.s.dynamicEl[b].subHtml:(d=this.$items.eq(b),d.attr("data-sub-html-url")?c=d.attr("data-sub-html-url"):(e=d.attr("data-sub-html"),this.s.getCaptionFromTitleOrAlt&&!e&&(e=d.attr("title")||d.find("img").first().attr("alt")))),!c)if("undefined"!=typeof e&&null!==e){var f=e.substring(0,1);"."!==f&&"#"!==f||(e=this.s.subHtmlSelectorRelative&&!this.s.dynamic?d.find(e).html():a(e).html())}else e="";".lg-sub-html"===this.s.appendSubHtmlTo?c?this.$outer.find(this.s.appendSubHtmlTo).load(c):this.$outer.find(this.s.appendSubHtmlTo).html(e):c?this.$slide.eq(b).load(c):this.$slide.eq(b).append(e),"undefined"!=typeof e&&null!==e&&(""===e?this.$outer.find(this.s.appendSubHtmlTo).addClass("lg-empty-html"):this.$outer.find(this.s.appendSubHtmlTo).removeClass("lg-empty-html")),this.$el.trigger("onAfterAppendSubHtml.lg",[b])},b.prototype.preload=function(a){var b=1,c=1;for(b=1;b<=this.s.preload&&!(b>=this.$items.length-a);b++)this.loadContent(a+b,!1,0);for(c=1;c<=this.s.preload&&!(a-c<0);c++)this.loadContent(a-c,!1,0)},b.prototype.loadContent=function(b,c,d){var e,f,g,h,i,j,k=this,l=!1,m=function(b){for(var c=[],d=[],e=0;e<b.length;e++){var g=b[e].split(" ");""===g[0]&&g.splice(0,1),d.push(g[0]),c.push(g[1])}for(var h=a(window).width(),i=0;i<c.length;i++)if(parseInt(c[i],10)>h){f=d[i];break}};if(k.s.dynamic){if(k.s.dynamicEl[b].poster&&(l=!0,g=k.s.dynamicEl[b].poster),j=k.s.dynamicEl[b].html,f=k.s.dynamicEl[b].src,k.s.dynamicEl[b].responsive){var n=k.s.dynamicEl[b].responsive.split(",");m(n)}h=k.s.dynamicEl[b].srcset,i=k.s.dynamicEl[b].sizes}else{if(k.$items.eq(b).attr("data-poster")&&(l=!0,g=k.$items.eq(b).attr("data-poster")),j=k.$items.eq(b).attr("data-html"),f=k.$items.eq(b).attr("href")||k.$items.eq(b).attr("data-src"),k.$items.eq(b).attr("data-responsive")){var o=k.$items.eq(b).attr("data-responsive").split(",");m(o)}h=k.$items.eq(b).attr("data-srcset"),i=k.$items.eq(b).attr("data-sizes")}var p=!1;k.s.dynamic?k.s.dynamicEl[b].iframe&&(p=!0):"true"===k.$items.eq(b).attr("data-iframe")&&(p=!0);var q=k.isVideo(f,b);if(!k.$slide.eq(b).hasClass("lg-loaded")){if(p)k.$slide.eq(b).prepend('<div class="lg-video-cont lg-has-iframe" style="max-width:'+k.s.iframeMaxWidth+'">Wydaje mi się ,że tutaj gdzieś tworzy swój link js

galeria/#lg=1&slide=1 taki jest przykładowy link

Wydaje mi się ,że opisałem wszystko dokładnie .Dzięki za pomoc .PP
przem1969
Posty: 6
Dołączył(a): 26.02.2017

Powrót do JavaScript


 


  • Podobne wątki
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości

Hosting, Domeny, SSL

Subskrypcja

Mamy 51510 zarejestrowanych użytkowników.
Najnowszy użytkownik: Steeveroutt


Nasi użytkownicy napisali:

  • 937837 wiadomości
  • w 247508 tematach

Najnowsze wpisy na blogu

Najnowsze artykuły

Najaktywniejsi (ostatnie 30 dni)