Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej OK, rozumiem

[Skrypt] Simple Gallery PHP v1.1 - odwrotna kolejność?

Szukasz dobrego skryptu? Ściągnąłeś skrypt i nie wiesz co dalej z nim robić? Masz problem z konfiguracją bądź modyfikacją? Tutaj znajdziesz pomoc z dostosowaniem najpopularniejszych skryptów (phpBB, Joomla, WordPress, itd).

[Skrypt] Simple Gallery PHP v1.1 - odwrotna kolejność?

Post 10.07.2006, 22:22:00

mam taki skrypt galerii - Simple Gallery PHP v1.1
Całość mieści się w jednym pliku. Wszystko działa ok, ale chciałbym go trochę przerobić. Zaciąłem się na odwracaniu kolejności zdjęć. Chodzi mi o to że teraz (pierwotna wersja skryptu) obrazki wyświetlane są alfabetycznie wg nazw, a ja chciałbym odwrotnie. co mam zmienić?

oto cały plik:
Kod: Zaznacz cały
<?php
//----------------------------------------------------------------------------//
//------------------------Configuration---------------------------------------//
//----------------------------------------------------------------------------//
$thumbs_prfx        = "thumbs_"; // thumbnails prefix
$msg                = 10;        // comments per page
$thumb_size         = 100;      // thumbnail size
$pix_size           = 800;      // big picture size
$copyright          = "http://basas.ablomas.com";// text on the picture leave blank if no text
$picsperpage        = 25;       // how many pictures per page
$picsperrow         = 5;        // how many pictures in row
$converter          = "gd2";     //use "im" or "gd" or "gd2"
                                //if "im"  then sript is using Imgage Magick library for convert
                                //if 'gd1' then using GD Library version 1.x
                                //if "gd2" then using GD Library version 2.x
//----------------------------------------------------------------------------//
//------------------------Language--------------------------------------------//
//----------------------------------------------------------------------------//
$lang['next']           ="Next";
$lang['previous']       ="Previous";
$lang["back_to_pixs"]   ="Back to thumbnails";
$lang["title"]          = "Simple Gallery PHP v1.1";
$lang["comments"]       ="comments";
$lang["name"]           ="Name";
$lang["email"]          ="Email";
$lang["message"]        ="Message";
$lang["submit"]         ="Submit";
$lang["reset"]          ="Clear";
$lang["eror_perm"]      ="can't write, chek folder permisions must be: 777";
$lang["eror_nopics"]    ="can't find pictures, upload pictures to directory";
$lang["admin_name"]     ="Administrator answer";
$lang["show"]           ="show";
//----------------------------------------------------------------------------//
//------------------------------Html------------------------------------------//
//----------------------------------------------------------------------------//
$body='<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
 <title>'.$lang["title"].'-'.$koks_nors.'</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">
 <meta name="Description" content="Simple Gallery">
 <meta name="keywords" content="Simle Gallery, Images, Images Gallery, PHP, PHP Scripts and Programs, PHP Images Gallery, Images Gallery, Images Gallery Script, PHP converting images, PHP convert with GD, PHP convert with Image magick, convert with GD, Image magick converting pictures,">
 <meta NAME="Author" CONTENT="Vytautas Stanaitis">
 <meta name="Copyright" content="2003 &copy; Vytautas Stanaitis">
 <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
 <style TYPE="text/css">

    A:link { font-family:verdana, arial, sans-serif; font-size:8pt; COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none;   }
    A:visited {font-family:verdana, arial, sans-serif; font-size:8pt; color: #000000; TEXT-DECORATION: none; }
    A:active {font-family:verdana, arial, sans-serif; font-size:8pt; COLOR: #089ACB; TEXT-DECORATION: none; }
    A:hover {font-family:verdana, arial, sans-serif; font-size:8pt; COLOR: #969F79; TEXT-DECORATION: none; }
    body {
            font-family:Verdana,arial, sans-serif; font-size:7pt;
            background: #BCC4AA;
            COLOR: #000000;
            font-size: 12px;
            margin: 1px;
            padding: 0px;
            scrollbar-arrow-color: #000000;
            scrollbar-track-color: #BCC4AA;
            scrollbar-face-color: #BCC4AA;
            scrollbar-highlight-color: #BCC4AA;
            scrollbar-3dlight-color: #000000;
            scrollbar-darkshadow-color: #BCC4AA;
            scrollbar-shadow-color: #000000;
         }
    td
        {
            font-family:Verdana,arial, sans-serif; font-size:7pt;
            border-width:1px;
            border-color: #FFFFFF;
        }

    IMG {
          border-style: solid;
          border-width:1;
          border-color: #000000;
        }
    .table_border
            {
                margin: 10px;
                padding: 5px;
                border: 1px solid #595959;
            }
    .comments_up
            {
              color:inherit;
              background-color: #B1B89C;
              width:100%;
              margin: 5px;
              padding: 3px 3px 3px 3px;
              font-weight:bold;
              letter-spacing:1px;
            }
    .input_border
            {
               color : #000000;
               background-color : #FFFFFF;
               BORDER-STYLE : groove;
               border-left-width: 1px;
               border-right-width: 1px;
               border-top-width: 1px;
               border-bottom-width: 1px;
               BORDER-color :#595959;
               overflow: auto;
            }
    .button
            {
                background-color:#969F79;
                border: 1px;
                border-color:#595959;
                BORDER-STYLE :groove;
                color : #000000;
                FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Sans-serif;
                FONT-SIZE:9px;
            }
 </style>
</head>
<body>';
//------------------------------------------------------------------------------
$header.='
<table class="table_border" width="90%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" >
  <tr>
    <td>
<!-- End header -->
';
//------------------------------------------------------------------------------
$footer.='
<!-- Start footer -->
    </td>
  </tr>
</table>
<table align="center" width="90%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: 1px #595959 solid; margin: 0px;">
    <tr>
        <td style="text-align: left;"><a href="http://basas.ablomas.com/simplegallery/" target="_self"><b>Simple Gallery from Basas v 1.2</b></a></td>
        <td style="text-align: right;"><a href="http://basas.ablomas.com/simplegallery/" target="_self">Download</a></td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>';
//----------------------------------------------------------------------------//
//---------------------------Functions----------------------------------------//
//----------------------------------------------------------------------------//
//----------------------------------------------------------------------------//
//              NO USER EDITABLE SECTIONS BELOW THIS LINE                     //
//----------------------------------------------------------------------------//

function test_silly_safe_mode(){
   $file = "dummy.txt";
   @mkdir(dirname($file), 0777);
   $fd = @fopen($file, 'w');
   if (!$fd) {@rmdir(dirname($file));return true;}
   fclose($fd);
   @unlink($file);
   @rmdir(dirname($file));
}//end test_silly_safe_mode

function convert ($pixas){
   global $thumbs_prfx,$thumb_size,$pix_size,$copyright,$converter;
    $pixas = trim($pixas);
    $size = getimagesize($pixas);
    $pavWidth = $size[0];
    $pavHeight = $size[1];
   $didesnis = max($pavWidth, $pavHeight);
    $dalyba = $didesnis / $thumb_size;
    $gdydis = max($dalyba, 1.0);
   $maz_width = (int)($pavWidth / $gdydis);
   $maz_height = (int)($pavHeight / $gdydis);
    if ($didesnis > $pix_size){
        $aaa= $didesnis/$pix_size;
        $dpixo_aukstis = (int)($pavHeight/$aaa);
        $dpixo_ilgis = (int)($pavWidth/$aaa);
    }
    else {$dpixo_ilgis = $pavWidth; $dpixo_aukstis = $pavHeight; }
   
    if ($converter=="gd1" || $converter=="gd2" || $converter=="gd"){//if gd
        if ($converter=="gd2"){
            $spix = imagecreatetruecolor ($maz_width,$maz_height) or die ("Cannot Initialize new GD image stream");
        }
        else{
           $spix = imagecreate ($maz_width,$maz_height) or die ("Cannot Initialize new GD image stream");//this is for gd 1.*
        }
       $image = ImageCreateFromJpeg($pixas);
       imagecopyresized ($spix, $image, 0, 0, 0, 0, $maz_width, $maz_height, $size[0], $size[1]);
      imagejpeg ($spix,$thumbs_prfx.$pixas,90);
       @imagedestroy($spix);
       @imagedestroy($image);
       if ($converter=="gd2"){
         $bpix = imagecreatetruecolor ($dpixo_ilgis,$dpixo_aukstis) or die ("Cannot Initialize new GD image stream");
       }
       else{
           $bpix = imagecreate ($dpixo_ilgis,$dpixo_aukstis) or die ("Cannot Initialize new GD image stream");//this is for gd 1.*
       }
       $image = ImageCreateFromJpeg($pixas);
       imagecopyresized ($bpix, $image, 0, 0, 0, 0, $dpixo_ilgis, $dpixo_aukstis, $size[0], $size[1]);
       $text_color = imagecolorallocate ($bpix, 255,255,255);//white text
       imagestring ($bpix, 1, 5, 3,  $copyright, $text_color);
       imagejpeg ($bpix,$pixas,90);
       @imagedestroy($bpix);
       @imagedestroy($image);
       ob_end_clean();
       $imginfo = getimagesize($thumbs_prfx.$pixas);
       if ($imginfo == null){return false;}
       else {return true;}
    }// end if gd,gd1,gd2
   
    else{// if image magick
        exec (" convert -quality 50 -antialias -geometry {$maz_width}x{$maz_height} '$pixas' '$thumbs_prfx"."$pixas'");
        exec (" convert -quality 70 -antialias -geometry {$dpixo_ilgis}x{$dpixo_aukstis} -font Verdana -fill white  -draw 'text 5,10 $copyright' '$pixas' '$pixas'");//
        $imginfo = getimagesize($thumbs_prfx.$pixas);
        if ($imginfo == null){return false;}
        else {return true;}
    }

}//end function convert
function replace($kint){
   $kint = stripslashes($kint);
    $kint = str_replace("<","&lt;",$kint);
    $kint = str_replace(">","&gt;",$kint);
    $kint = str_replace("|","&brvbar;",$kint);
    $kint = str_replace("\n","<br>",$kint);
    return $kint;
}

//----------------------------------------------------------------------------//
//---------------------------Script-------------------------------------------//
//----------------------------------------------------------------------------//
//cheks dir permisions if not wirtible exits
if (test_silly_safe_mode()){echo $body.$header.'<center>'.$lang["eror_perm"].'</center>'.$footer;exit;}
if (isset($_GET['con']) && $_GET['con']!==''){ //for converting
    if (convert($_GET['con'])){
        $file_name = $thumbs_prfx.$_GET['con'];
        header('Content-type: image/jpeg');
        echo fread(fopen($file_name, 'rb'), filesize($file_name));
    }
    else {
       header ("Content-type: image/png");
      $im = @imagecreate (25, 25) or die ("Cannot Initialize new GD image stream");
      $background_color = imagecolorallocate ($im, 255, 255, 255);
      $text_color = imagecolorallocate ($im, 233, 14, 91);
      imagestring ($im, 1, 1, 5,  "Found", $text_color);
      imagepng ($im);
      // echo $body.$header."Problems".$footer; exit;
   }
exit;
}//end $_GET['con']

//------------------------------------------------------------------------------
//ERROR_REPORTING(E_ALL);
$opdir=opendir(".");//file list
$i=0;
while ($file = readdir($opdir)){
if (!is_dir($file)) {
    ereg( ".*\.([a-zA-z0-9]{0,5})$", $file, $ext );
    preg_match("/\b".$thumbs_prfx."/", $file,$qq);
    if (!$qq && $file != "." && $file != ".." && ($ext[1]== "jpg" || $ext[1]== "JPG" || $ext[1]== "Jpg" || $ext[1] == "jpeg" || $ext[1] == "png"))
    $filelist[$i++] = $file;
}
}
if (!$filelist) {  $html=$body.$header.$lang["eror_nopics"].$footer; echo $html; exit;}
@sort ($filelist);
closedir($opdir);

//------------------------------------------------------------------------------

if ($_POST['submit']){ // if posting comment
    if (!$_POST['vardas'] || !$_POST['txt'] || !$_POST['pixas']){// if something is missing do nothing
      header("Location: $PHP_SELF?p=".$_POST['pixas']."&amp;pg=".$_POST['page']."");
      exit;
    }
    //else write to file
    else{
        $txt = stripslashes($_POST['txt']);
        if (getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")){$tavo_ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR");}
        else { $tavo_ip = getenv("REMOTE_ADDR");}
        $ex = substr(strrchr($_POST['pixas'],"."),0);
        $pix_txt = substr($_POST['pixas'], 0, strlen($_POST['pixas']) - strlen(strstr($_POST['pixas'],$ex)));//commens will be stored in txt file named like picture name
        $byla=fopen("".$pix_txt.".txt", "a");
        fputs($byla, "".date("YmdHis",time())."|".replace($_POST['vardas'])."|".replace($_POST['meilas'])."|".replace($txt)."|$tavo_ip|".date("Y-m-d-H:i:s")."||\n");
        fclose($byla);
        header("Location: $PHP_SELF?p=".$_POST['pixas']."&amp;pg=".$_POST['page']."");
    }
}//end $_POST['submit']

//------------------------------------------------------------------------------
// for converting first time
if (isset($_GET['setup'])&& $_GET['setup']=='' ){
   $html=$body.$header.'
<table style="margin: 10px;padding: 5px;" width="90%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" >
  <tr>';
   $pixpsl=0;
   //open all pictures to convert.
   while (list ($key, $pixas) = each ($filelist)){
        if (!file_exists($thumbs_prfx.$pixas)){
           $html.= '<td align="center" valign="middle" ><A HREF="'.$PHP_SELF.'?p='.$pixas.'&amp;pg='.$pixpsl.'"><img src="'.$PHP_SELF.'?con='.$pixas.'&amp;r='.uniqid('').'" border="1" alt="'.$lang["show"].'"><br /></a>';
       }
        else{
           $html.= '<td align="center" valign="middle" ><A HREF="'.$PHP_SELF."?p=".$pixas.'&amp;pg='.$pixpsl.'">';
           $html.=  '<IMG SRC="'.$thumbs_prfx.$pixas.'" border="1" alt="'.$lang["show"].'"></A>';
        }
        $html.='            </td>';
        $counter++;
        $countpixs++;
        if ($countpixs == $picsperpage) {$countpixs = 0; $pixpsl++;}
        if ($counter == $picsperrow) {$counter = 0; $html.='    </tr><tr>';}
    }
    $html.='
  </tr>
</table>
 ';
   $html.=$footer;
   echo $html;
   exit;
}//end $_GET['setup']

//------------------------------------------------------------------------------
// for big picture viewing
if (isset($_GET['p']) && $_GET['p']!=='' && isset($_GET['pg'])){
   $html=$body.$header;
   foreach ( $filelist as $key => $value ) {if ($value==$p){$sek=$key+1;$atg=$key-1;}  } //navigation
   $html.='
<table  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td align="center" valign="middle">
                <a href="'.$PHP_SELF.'?psl='.$_GET['pg'].'"><img src="'.$_GET['p'].'" border="0" alt="'.$_GET['p'].'"></a><br>
                <a href="'.$PHP_SELF.'?psl='.$_GET['pg'].'">'.$lang["back_to_pixs"].'</A><br>
                <a href="'.$PHP_SELF.'?p='.$filelist[$atg].'&amp;pg='.$_GET['pg'].'">'.$lang["previous"].'</a> |
                <a href="'.$PHP_SELF.'?p='.$filelist[$sek].'&amp;pg='.$_GET['pg'].'">'.$lang["next"].'</a>
    </td>
  </tr>
</table>';
    $p=trim($_GET['p']);
    $ex = substr(strrchr($p,"."),0);
    $pixas = substr($p, 0, strlen($p) - strlen(strstr($p,$ex)));
    $filename = "".$pixas.".txt";
    if (!file_exists($filename) && file_exists($p)){//cheking if exists comments file
        touch($filename);
        chmod($filename,0666);
    }
    $byla=file($filename);
    $max = count($byla);
   $html.= '
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" >
  <tr>
    <td>
        <br><center>'.$lang["comments"].': '.$max.'</center>';
    rsort ($byla);
    if(!$_GET['psl']){$_GET['psl']=0;}//navigation
    if($_GET['psl']==0){$html.= '<center>'.$lang["previous"];}
    else{$tmp = $psl -1; $html.= '<center> << <a href="'.$PHP_SELF.'?p='.$pixas.$ex.'&amp;pg='.$_GET['pg'].'&amp;psl='.$tmp.'">'.$lang["previous"].'</a>';}
    $tmp = $psl * $msg + $msg;
    $html.= ' | ';
    if ($max > $tmp){$tmp = $psl +1; $html.= '<a href="'.$PHP_SELF.'?p='.$pixas.$ex.'&amp;pg='.$_GET['pg'].'&amp;psl='.$tmp.'">'.$lang["next"].'</a> >></center>';}
    else {$html.= $lang["next"].'</center>';}
    $startas = $psl * $msg;
    $endaz = $psl * $msg + $msg;;
    if ($endaz > $max){$endaz=$max;}
   $html.='   </td>
  </tr>
</table>';
   // show comments
    for ($u=$startas; $u<$endaz; $u++){
        $infa = explode("|",$byla[$u]);
        $infa[3] = wordwrap( $infa[3], 95, "\n", 1);
        $html.='
<table class="table_border" width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td align="left" class="comments_up" >'.$lang["name"].' : ';
        if ($infa[2]!==''){$html.= '<a href="mailto:'.$infa[2].'">'.$infa[1].'</a>';}
        else $html.= $infa[1];
        $html.='
    </td>
  </tr>';
        $html.='
  <tr>
    <td colspan="2">'.$infa[3].'<br><div align="right">'.$infa[5].'</div>';
if ($infa[6]){
$html.='    <div align="left">'.$lang["admin_name"].' :<br />'.$infa[6].'</div>';
}

    $html.='
    </td>
  </tr>
</table>';
    }//end for
   $html.='
<table class="table_border" width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
    <td align="center">
        <form action="'.$PHP_SELF.'" method="post">
        <input type="hidden" name="pixas" value="'.$pixas.$ex.'">
        <input type="hidden" name="page" value="'.$pg.'">
        '.$lang["name"].':&nbsp; <input class="input_border" type="text" name="vardas" maxlength="40"><br>
        '.$lang["email"].':&nbsp; <input class="input_border" type="text" name="mail" maxlength="50"><br>
        '.$lang["message"].': <br>
        <TEXTAREA class="input_border" name="txt" rows="7" cols="50"></TEXTAREA><br>
        <input class="button" type="submit" name="submit" value="'.$lang["submit"].'">&nbsp;&nbsp;<input class="button" type="reset" value="'.$lang["reset"].'"></form>
    </td>
  </tr>
</table>';//post formt
   $html.=$footer;
   echo $html;
   exit;
}//end $_GET['p']  viewing big picture

//------------------------------------------------------------------------------
// show all pictures per page
$max = count ($filelist);
if(!$psl){$psl=0;}
if($psl==0){$navig = $lang["previous"];}
else{$tmp = $psl -1; $navig = '<a href="'.$PHP_SELF.'?psl='.$tmp.'"><< '.$lang["previous"].'</a>';}
$tmp = $psl * $picsperpage + $picsperpage;
$navig .= ' | ';
$puslapiu=(int)($max/$picsperpage);
$kp=0;
for ($i=0; $i<=$puslapiu;$i++){
   $kp++;
     $navig .=' -<a href="'.$PHP_SELF.'?psl='.$i.'">'.$kp.'</a>- ';
}
$navig .= ' | ';
if ($max > $tmp){$tmp = $psl +1; $navig .= '<a href="'.$PHP_SELF.'?psl='.$tmp.'">'.$lang["next"].' >></a>';}
else {$navig .= $lang["next"];}
$startas = $psl * $picsperpage;
$endaz = $psl * $picsperpage + $picsperpage;;
if ($endaz > $max){$endaz=$max;}
$html=$body.$header;
$html.='
<table style="margin: 10px;padding: 5px;" width="90%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" >
    <tr>';
for ($u=$startas; $u<$endaz;){
    $pixas = $filelist[$u];
    if (!file_exists($thumbs_prfx.$pixas)){
        $html.='<td align="center" valign="middle" ><A HREF="'.$PHP_SELF.'?p='.$pixas.'&amp;pg='.$psl.'"><img src="'.$PHP_SELF.'?con='.$pixas.'&amp;r='.uniqid('').'" border="1" alt="'.$lang["show"].'"><br /></a>';
   }
    else{
       $html.= '<td align="center" valign="middle" ><A HREF="'.$PHP_SELF."?p=".$pixas.'&amp;pg='.$psl.'">';
        $html.=  '<IMG SRC="'.$thumbs_prfx.$pixas.'" border="1" alt="'.$lang["show"].'"></A>';
    }
    $ex = substr(strrchr($pixas,"."),0);
    $tvard = substr($pixas, 0, strlen($pixas) - strlen(strstr($pixas,$ex)));
    if (file_exists("".$tvard.".txt")){
        $byla=file("".$tvard.".txt");
        $max = count($byla);
        if($max==0)  $html.='';
        else $html.='<br>'.$lang["comments"].': '.$max.'';
    }
    $html.='</td>';
    $counter++;
   $u++;
   if ($u == $endaz) {$counter = 0;
   $html.= '
    </tr>';}
       if ($counter == $picsperrow) {$counter = 0; $html.= '
    </tr>
    <tr>';}
}//end for
$html.='
    <tr>
        <td  height="10" style="border-top: 1px #595959 solid;" colspan="5" width="100%" align="center" valign="bottom">'.$navig.'</td>
    </tr>
</table>';
$html.= $footer;
echo $html;
?>
Avatar użytkownikawojcieh
Posty: 42
Dołączył(a): 27.03.2004
Lokalizacja: Wroclaw

Post 12.07.2006, 09:29:22

temat do zamknięcia. przepraszam. podstawy! wystarczyło sort() zmienić na rsort()
Avatar użytkownikawojcieh
Posty: 42
Dołączył(a): 27.03.2004
Lokalizacja: Wroclaw


Powrót do Scripts Support


 


  • Podobne wątki
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości

Hosting, Domeny, SSL

Subskrypcja

Mamy 51048 zarejestrowanych użytkowników.
Najnowszy użytkownik: sadek77


Nasi użytkownicy napisali:

  • 936648 wiadomości
  • w 246949 tematach

Najnowsze wpisy na blogu

Najnowsze artykuły

Najaktywniejsi (ostatnie 30 dni)